Wsparcie pedagogów podczas nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych

Wsparcie pedagogów podczas nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych

Zagadnienia związane z efektywnym nauczaniem młodzieży są omawiane w wielu pracach naukowych. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak przedstawiać materiał należący do podstawy programowej z różnych przedmiotów, aby uzyskać jak najlepsze wyniki nauczania w szkołach. Nie da się jednak ukryć, że bardzo istotną rolę odgrywają pomoce dydaktyczne. Na zajęciach w liceach ogólnokształcących i technikach można stosować podręcznik “Matematyka 1” opracowany przez wydawnictwo Nowa Era.

Graficzna reprezentacja wzorów

Wszyscy ludzie są wrażliwi na wizualne schematy i symbole. Poziom spostrzegawczości uczniów może jednak znacznie się różnić, co widać szczególnie w grupie ludzi rozpoczynających naukę w szkole ponadpodstawowej. Często są to osoby pochodzące z różnych szkół podstawowych, a nawet różnych miejscowości, które charakteryzują się odmiennym poziomem nauczania. W niektórych w przypadkach nauczyciele stosują autorskie programy, co ma przełożenie na sposób rozwiązywania zadań obliczeniowych.

Stopniowe rozszerzanie wiedzy uczniów

W książce “Matematyka 1” duże znaczenie ma wizualna reprezentacja przebiegu funkcji matematycznych. Autorzy podręcznika, Wojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek i Karolina Wej, zadbali o to, aby kolejne ćwiczenia nie wymagały wykonywania wielu rozbudowanych przekształceń. Zadania mają zróżnicowany poziom trudności i łagodnie wprowadzają młodzież w coraz bardziej skomplikowane zagadnienia, które później potrzebne będą do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości.

Pomoc dla młodzieży oraz pedagogów

Na wszystkich stronach podręcznika “Matematyka 1” najważniejsze informacje są wyróżnione kolorem, odpowiednią czcionką lub są uzupełnione o stosowną ilustrację. Każdy ważny dział zawiera podsumowanie, które jest swojego rodzaju streszczeniem wiadomości niezbędnych do udziału ucznia w kolejnej lekcji.

Ułatwienia te powodują, że nauczyciele mogą łatwiej planować układ kolejnych zajęć w szkole. Uczniowie mogą natomiast czuć się zachęceni do samodzielnego rozszerzania swojej wiedzy, na przykład, za pomocą różnego typu serwisów internetowych. Zwrócenie uwagi na istotną rolę matematyki w życiu młodego człowieka jest bardzo dużym osiągnięciem dla każdego pedagoga. Książka “Matematyka 1” może być doskonałym wsparciem w tym zakresie.