Wprowadzenie w nowy etap nauki matematyki dla absolwentów szkół podstawowych

Każdy uczeń chce osiągać dobre wyniki w nauce. Niestety w wielu przypadkach młodzi ludzie są zniechęceni do kształcenia, głównie za sprawą monotonnych lekcji i nieciekawych pomocy dydaktycznych. Dotyczy to w szczególności przedmiotów ścisłych. Ograniczenia polskiego systemu edukacji powodują, że nie w każdej szkole możliwe jest prowadzenie doświadczeń, a także poświęcanie odpowiedniej ilości czasu każdemu uczniowi. Na rynku dostępne są jednak podręczniki, za pomocą których można zachęcić młodzież do nauki, jak również spowodować rozszerzenie ich poziomu wiedzy. Jedną z takich książek jest “Matematyka 1“, która jest przeznaczona dla osób rozpoczynających naukę w liceum ogólnokształcącym lub technikum.

Bardziej efektywne przyswajanie informacji

Okres szkoły ponadpodstawowej może być trudny dla uczniów przyzwyczajonych do nauczycieli przedstawiających podstawy programowe przedmiotów w poprzednich latach nauki. W liceum i technikum obowiązują nieco inne metody nauczania. Nauczyciele wymagają w większym stopniu samodzielnej pracy w domu, a także powiązania wiadomości przekazywanych na zajęciach z różnych przedmiotów. Aby ułatwić przyswajanie wiedzy, w książce “Matematyka 1” materiał jest podzielony na krótkie fragmenty. Najważniejsze kwestie do zapamiętania są wyróżnione odpowiednim kolorem lub krojem czcionki, a na końcu każdego działu zamieszczono praktyczne podsumowania. Ułatwienia te pozwalają uczniom na bardziej aktywny udział na zajęciach w szkole, a także samodzielną pracę w domu nad swoimi umiejętnościami obliczeniowymi.

Wiadomości dostosowane do umiejętności ucznia

W kwestii rozwiązywania zadań podręcznik “Matematyka 1 podręcznik” nie pozostaje obojętny na potrzeby uczniów przeciętnych oraz bardziej wyróżniających się. W związku z tym ćwiczenia są podzielone na dwa poziomy trudności. Na prawie każdej stronie znajdziemy ilustrację w formie infografiki lub praktycznego wykresu. Autorzy podręcznika, Wojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek i Karolina Wej, zadbali o to, aby wszystkie informacje były przekazywane w sposób zrozumiały dla młodych ludzi i zachęcający ich do dalszego poznawania świata matematyki. Dlatego podręcznik przygotowany przez firmę Nowa Era to bardzo dobra propozycja dla wszystkich uczniów, którzy chcą w łagodny sposób rozpocząć nowy etap kształcenia w szkole średniej.