Rozszerzanie wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów przy użyciu podręcznika “Matematyka 1”

Od wielu lat dla specjalistów jest jasne, że efektywność nauczania zależy od przejrzystości przekazywanego materiału oraz dostosowania metod kształcenia do odbiorców. Musi być tego świadomy każdy pedagog przygotowujący zajęcia w szkołach. Szczególną trudność w przyswajaniu wiedzy mogą odczuwać młodzi ludzie w szkołach ponadpodstawowych. Wydawnictwo Nowa Era przygotowało dla nich serię podręczników, w tym książkę “Matematyka 1” przeznaczoną do stosowania w liceum ogólnokształcącym oraz technikum.

Samodzielna praca ucznia w domu i w szkole

Podręcznik “Matematyka 1” został przygotowany w taki sposób, aby stanowić wsparcie dla młodzieży rozpoczynającej naukę w szkole ponadpodstawowej. Jest to okres, podczas którego uczniowie powinni dostosować się do zwiększonych wymagań nauczycieli w porównaniu do szkoły podstawowej. Ilość materiału potrzebnego do przyswojenia na poszczególnych przedmiotach wzrasta. Jednocześnie pedagodzy oczekują większej samodzielności zarówno na lekcjach, jak i podczas wykonywania zadań domowych.

Rozwiązywanie rozbudowanych zadań

Autorzy podręcznika “Matematyka 1 książka“, Wojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek i Karolina Wej, przygotowują ucznia na wspomniane zmiany. Jednocześnie proponują nauczycielom podział przekazywanej wiedzy na krótkie fragmenty, które będą łatwiejsze do zapamiętania przez młodzież. Omawianie poszczególnych zagadnień na pojedynczych godzinach lekcyjnych może być wygodniejsze dla pedagogów, szczególnie w grupie uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości.

Ćwiczenia dostosowane do umiejętności młodzieży

Książka oferowana przez wydawnictwo Nowa Era zawiera ćwiczenia dostosowane do różnych poziomów wiedzy uczniów. Ćwiczenia zostały podzielone na dwa główne poziomy trudności i ułożone w taki sposób, aby krótkie fragmenty z czasem składały się na coraz bardziej rozbudowane zadania matematyczne. Po każdym ważnym dziale zamieszczono też podsumowania zbierające najważniejsze kwestie w krótkiej formie.

Przygotowanie do obowiązkowej matury

Powyższe ułatwienia powodują, że podręcznik “Matematyka 1” stanowi pomoc dla ucznia przygotowującego się do kolejnych lekcji lub planowanych sprawdzianów. Jest to również praktyczne narzędzie dla osób, które chcą powtórzyć i utrwalić wiedzę przed egzaminem maturalnym. Może być to zachęta do samodzielnego rozwijania zainteresowań matematycznych lub podjęcia decyzji o kontynuacji kształcenia na wyższych uczelniach technicznych.